Algemene voorwaarden ouders

Artikel 1: Begrippen

Island Sitters Curaçao

Island Sitters Curaçao stelt zich op als bemiddelaar voor het samenbrengen van vraag en aanbod gezinnen die een oppas zoeken naar oppaswerkzoekenden

Island Sitter/oppas

Een persoon die zich aanbiedt om oppaswerkzaamheden te verrichten via Island Sitters Curaçao.

Ouder

Een ouder of gezin dat op zoek is naar een persoon die oppaswerkzaamheden verricht

Koppeling

Een geschikt bevonden match tussen gezin/ouder en oppaswerkzoekende

Overeenkomst

De tussen Island Sitters Curaçao en het gezin of ouder gesloten overeenstemming van het bemiddelen van een oppas

 

Artikel 2: Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing ten allen tijden op gesloten overeenkomsten en de daaruit volgende verbintenis die door Island Sitters Curaçao en een ouder of gezin worden afgesloten.

 

Artikel 3: Totstandkoming en beëindiging van de overeenkomst

3.1. De inschrijving van het gezin of ouder wordt pas in behandeling genomen als de ouders een reservering heeft gedaan via het formulier

3.2. Een abonnement is voor minimaal 3 maanden, daarna maandelijks opzegbaar. De incidentele oppas zit geen abonnement aan verbonden. 

3.3. Mocht Island Sitters binnen 1 maand niet slagen in het vinden van een geschikte oppas, dan zijn de ouders gerechtigd om het abonnement direct te ontbinden en het inschrijfgeld terug te ontvangen.

 

Artikel 4: Uitvoering van de overeenkomst

4.1. Island Sitters Curaçao is als bemiddelaar werkzaam bij het realiseren van een overeenkomst tussen ouder en de oppas. 

4.2. De ouder kan een aanvraag indienen via het invullen van het aanvraagformulier.  

4.3. Een verandering in de oppasaanvraag wordt in behandeling genomen als een nieuwe aanvraag. 

4.4. Island Sitters Curaçao heeft het recht om, zonder opgave van redenen, oppasaanvragen niet te accepteren

 

Artikel 5: Verplichtingen aan en van ouder

5.1. Indien de ouder niet tevreden is over de toegewezen oppas, zal dit direct worden gemeld aan Island Sitters Curaçao. De ouder dient dit zo snel mogelijk door te geven.

5.2. Island Sitters Curaçao zal zich inzetten om een nieuwe oppas aan te kunnen bieden, indien mogelijk.

5.3. Het is de ouder of gezien niet toegestaan om gegevens van onze oppassers te delen met derden.

5.4. Het is de ouder niet toegestaan een oppas zonder contact van Island Sitters Curaçao, als oppas te vragen. De ouder dient een, door Island Sitters gematchte oppas, ten aller tijden via Island Sitters Curaçao te benaderen. 

5.5. Indien een aanvraag minder dan 48 uur tevoren wordt geplaatst, garandeert Island Sitters Curaçao niet dat er tijdig een match wordt gevonden.

 

Artikel 6: Betaling en urenregistratie

6.1. De ouders hebben keuze uit pakket A en pakket B. Voor de ouders gelden de tarieven van de op het contract aangegeven pakket, met ingang van betreffende datum. De tarieven zijn inclusief OB.

6.2. De kosten per uur voor de oppas zijn 25 ANG. De ouder regelt de betaling via een betaallink aan Island Sitters. 

6.3 De kosten van 25 ANG per uur gelden voor maximaal 3 kinderen. Vanaf 4 kinderen of meer komt er per kind 5 ANG bij. 

6.4. De maandkosten zijn voor bemiddeling, selectie, service en gebruik van het netwerk van Island Sitters Curaçao. De eerste betaling dient plaats te vinden binnen 5 dagen na de op het contract vermelde ingangsdatum. Het maandelijkse kosten dienen voor de 1e van de volgende maand overgemaakt te zijn naar het rekeningnummer van Island Sitters Curaçao.

6.5. Elke nieuwe aanvraag geldt als een nieuwe match. Nieuwe aanvragen kunnen afhankelijk van het gekozen pakket worden gedaan via de email, website of telefoon.

6.6. Ouders kunnen alleen gebruik maken van de door Island Sitters Curaçao gematchte sitters als de kosten zijn voldaan. Island Sitters Curaçao heeft het recht om samenwerking te beëindigen bij achterstallige betaling. 

6.7. Wanneer betaling binnen 2 dagen na het oppasmoment niet betaald is, komt er een boete van 25 ANG bij.

6.8. Island Sitters Curaçao draagt geen verantwoordelijkheid betreffende onjuiste of onvolledige of vermiste uren registratie. 

6.9. Island Sitters Curaçao behoudt zich het recht voor prijswijzigingen door te voeren. 

 

Artikel 7: Annulering

Indien de ouder minder dan 24 uur van tenvoren een aanvraag annuleert is hij/zij aan Island Sitters Curaçao een boete van 25ANG verschuldigd. 

 

Artikel 8: Privacy

Bij inschrijving voert de ouder persoonlijke gegevens in. De ouder geeft hiermee toestemming aan Island Sitters Curaçao om de persoonsgegevens te gebruiken om haar dienstverlening uit te kunnen oefenen. Het gezin of de ouder geeft toestemming voor het verwerken van de persoonsgegevens van zichzelf, eventuele partner en kinderen in een database van Island Sitters Curaçao. Island Sitters Curaçao gebruikt deze gegevens slechts en alleen voor het uitvoeren van werkzaamheden en het (eventueel) mailen van acties en nieuwsbrieven. Island Sitters Curaçao garandeert dat er vertrouwelijk met de gegevens zal worden omgegaan.

 

Artikel 9: Wijziging 

Island Sitters Curaçao behoudt het recht de algemene voorwaarden te wijzigen wanneer dit nodig geacht word. Island Sitters Curaçao zal de wijziging op tijd bekent maken en de wijzigingen treden na 14 werkdagen in werking.

Indien gezin/ouder zich niet kan vinden in de wijziging van de algemene voorwaarden, kan ik bij het intreden van de nieuwe voorwaarden de overeenkomst ontbonden worden.

 

Artikel 10: Bindendheid

Island Sitters Curaçao behoudt het recht de algemene voorwaarden te wijzigen wanneer dit nodig geacht word. Island Sitters Curaçao zal de wijziging op tijd bekent maken en de wijzigingen treden na 14 werkdagen in werking.

Indien oppas zich niet kan vinden in de wijziging van de algemene voorwaarden, kan ik bij het intreden van de nieuwe voorwaarden de overeenkomst ontbonden worden.

 

De algemene voorwaarden zijn bij alle werkzaamheden, oppasaanvragen bindend.