Algemene voorwaarden sitters

Artikel 1: Begrippen

Island Sitters Curaçao

Island Sitters Curaçao richt zich als bemiddelaar op het samenbrengen van vraag en aanbod van oppaszoekende en oppassers. 

Oppas

Iemand die zich aanmeldt om oppaswerkzaamheden te verrichten via Island Sitters Curaçao.

Ouder

Een ouder of gezin met kinderen dat op zoek is naar een oppas.

Koppeling

Een geschikt bevonden match tussen ouder en oppas

Overeenkomst

De tussen Island Sitters Curaçao en ouder gesloten overeenkomst tot bemiddeling van het zoeken naar een koppeling tussen de ouder en oppas

 

Artikel 2: Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing ten allen tijden op gesloten overeenkomsten en de daaruit volgende verbintenis die door Island Sitters Curaçao en een ouder of gezin worden afgesloten.

 

Artikel 3: Totstandkoming en beëindiging van de overeenkomst

De inschrijving zal in behandeling worden genomen, nadat er contact en een kennismaking gesprek is geweest. Aan de hand hiervan wordt bepaald door Island Sitters Curaçao of de oppas zal worden opgenomen in de poule. 

 

Artikel 4: Verzekering en aansprakelijkheid

4.1. De oppas is zelf verantwoordelijk voor het afdragen van sociale premies, inkomstenbelasting. Island Sitters Curaçao is hier op geen enkel manier verantwoordelijk voor.

4.2. Island Sitters Curaçao heeft uitsluitend een bemiddelende rol. Island Sitters is op geen enkele manier aansprakelijk voor het niet nakomen van afspraken tussen oude en oppas. Mochten er onduidelijkheid zijn tussen de afspraken, dan kan Island Sitters niets aansprakelijk worden gesteld voor enige schade (indirect/direct).

4.3 De oppas is zelf verantwoordelijk voor eventuele schade aan derden tijdens het oppaswerk of welke verband houden met de verrichte werkzaamheden. Island Sitters Curaçao is hier op geen enkele manier voor aansprakelijk.

4.4. De oppas dient zelf een verzekering af te sluiten voor wettelijke aansprakelijkheid en ongevallen. Island Sitters Curaçao is hier niet verantwoordelijk voor.

4.5 De oppas is zelf verantwoordelijk voor het vervoer naar de oppaslocatie en de eventuele risico's. Daarnaast zijn de kosten van brandstof voor de oppas zelf. 

 

Artikel 5: Prijzen en betalingen

5.1. De oppas verdient het op de website weergeven loon van ANG 15. De Island Sitter is zelf verantwoordelijk voor het bijhouden van het aantal gemaakte uren en zoals in artikel 4.1 genoemd het afdragen van belastingen en sociale premies. 

5.2. Als de oppas minder dan 28 uur van te voren afzegt, brengt Island Sitters Curaçao een boete van 25 ANG in rekening, als vergoeding voor het last-minute zoeken van vervanging.

5.3. De oppas krijgt 24 uur van tevoren te horen hoe de betaling zal geschieden.

5.4 Alle oppassers zitten in een Whatsapp poule en via daar verloopt de communicatie voor de plaatsing van de oppassers. 

 

Artikel 6: Rechten en verplichtingen aan de oppas

6.1. De oppas verklaart bij inschrijving dat deze van onbesproken gedrag is, zonder historie van gerechtelijke veroordeling.

6.2. Tijdens oppaswerkzaamheden is het niet toegestaan om te roken of alcohol te nuttigen

6.3. De oppas dient alleen op te passen, mochten er andere dingen aan de orde zijn dan moet dit in overleg.

6.4. Als een Island Sitter zicht niet houdt aan afspraken of als Island Sitters Curaçao negatieve reacties van de ouders ontvangen, zijn wij genoodzaakt deze uit de oppaspoule te verwijderen.

6..5 Indien een oppas zijn werkzaamheden stopt bij een gezin, dan dient de oppas dit direct te melden aan Island Sitters Curaçao.. De oppas zal dit dan zo snel mogelijk via de telefoon doorgeven.

6.6. De Island Sitter zal niet bij een door Island Sitters Curaçao gematcht gezin/ouder werkzaamheden verrichten zonder tussenkomst van Island Sitters Curaçao.

6.7. Het is niet toegestaan gegevens van de ouders of gezinnen te verstrekken aan derden. 

 

Artikel 7 Privacy

Bij aanmelding voert de oppas persoonlijke gegevens in. De oppas geeft hiermee toestemming aan Island Sitters Curaçao om de persoonsgegevens te gebruiken om haar dienstverlening uit te oefenen, haar dienstverlening verder te optimaliseren.

 

Artikel 8: Wijziging algemene voorwaarden

Island Sitters Curaçao behoudt het recht de algemene voorwaarden te wijzigen wanneer dit nodig geacht word. Island Sitters Curaçao zal de wijziging op tijd bekent maken en de wijzigingen treden na 14 werkdagen in werking.

Indien oppas zich niet kan vinden in de wijziging van de algemene voorwaarden, kan ik bij het intreden van de nieuwe voorwaarden de overeenkomst ontbonden worden.

 

De algemene voorwaarden zijn bij alle werkzaamheden, oppasaanvragen bindend.